فیلتر پست کربن اوکی واتر مدل PC-GLZ 2019

فیلتر پست کربن اوکی واتر مدل PC-GLZ 2019 پست کربن به عنوان فیلتر اصلی در دستگاه های تصفیه آب خانگی اسمز معکوس وظیفه دارد تا آب ذخیره شده درون مخزن را که ممکن است پس از ساعت های طولانی دچار تغییراتی در طعم، بو و مزه شده باشد، مجددا تصفیه...