فیلتر مینرال خانگی اوکی واتر ok water

فیلتر مینرال خانگی اوکی واتر ok water دستگاه های تصفیه آب که فرآیند فیلتراسیون آب را با روش اسمز معکوس انجام می دهند در چهارمین مرحله خود مجهز به فیلتر ممبران که متشکل از غشاء نیمه تراوا می باشد، است. این فیلتر آب ورودی را با دقت بسیار بالایی تصفیه...