فیلتر مینرال تصفیه آب خانگی هیوندا

فیلتر مینرال تصفیه آب خانگی هیوندا فیلتر مینرال از جمله فیلترهای افزودنی است که جهت تامین و افزودن یون های معدنی ضروری و مورد نیاز بدن انسان به دستگاه اضافه می شود. در واقع به دلیل اینکه در سیستم های تصفیه آب اسمز معکوس از دقت بسیار بالایی در حذف...