فیلتر مینرال تصفیه آب آکوا گلد aqua gold

فیلتر مینرال تصفیه آب آکوا گلد aqua gold فیلتر مینرال آکوا گلد (aqua Gold) یکی از فیلترهای مورد نیاز دستگاه های تصفیه آب خانگی است که وظیفه دارد آب تصفیه شده را به آب دارای مواد معدنی مفید از جمله کلسیم و منیزیم تبدیل کند. دستگاه های تصفیه آب خانگی...