فیلتر ممبران 50 گالنی آکوالایف مدل L11

فیلتر ممبران 50 گالنی آکوالایف مدل L11 تمام دستگاه های تصفیه آب خانگی اسمز معکوس از جمله دستگاه تصفیه آب خانگی آکوالایف در مرحله ی چهارم خود از فیلتری به نام فیلتر ممبران استفاده می کنند. فیلتر ممبران اصلی ترین فیلتر در دستگاه است در واقع قلب دستگاه تصفیه آب...