فیلتر ممبران خانگی جوی واتر JOY WATER

فیلتر ممبران خانگی جوی واتر JOY WATER فیلتر ممبران خانگی جوی واتر از فیلترهایی است که معمولا در چهارمین مرحله از دستگاه تصفیه آب نصب می شود و سه فیلتر پیش تصفیه قبل از آن قرار گرفته اند. فیلترهای پیش تصفیه وظیفه دارند تا آب را برای فیلتر ممبران آماده...