فیلتر ممبران خانگی آر او مکس (RO max) مدل TW-1812-60 GPD

فیلتر ممبران خانگی آر او مکس (RO max) مدل TW-1812-60 GPD فیلتر ممبران خانگی آر او مکس (RO max) مدل TW-1812-60 GPD  یکی از برترین نمونه های فیلتر ممبران است که برای استفاده در انواع دستگاه های تصیه آب خانگی اسمز معکوس مناسب است. این فیلتر عموما در چهارمین مرحله...