فیلتر توری تصفیه آب صنعتی

فیلتر توری تصفیه آب صنعتی فیلتر توری صنعتی قبل از هر فیلتر دیگری در سیستم تصفیه قرار می گیرد و وظیفه دارد تا ذرات معلق درشت در آب را نظیر شن و ماسه و گل و لای به خود جذب کند. در مناطقی آب ورودی دارای ذرات ناخالص و غیر...