فیلتر الیافی خانگی واتر فیلتر مدلPP-10

فیلتر الیافی خانگی واتر فیلتر مدلPP-10 وجود املاح معلق درون آب نه تنها منجر به بالاتر رفتن کدورت آب می شود بلکه می تواند تاثیرات مخربی را بر عملکرد تجهیزاتی که با آب کار می کنند نیز بگذارد و سبب ایجاد انسداد و گرفتگی در مسیر لوله ها شود. به...