برچسب: امکانات فیلتر الیافی خانگی اسمارت دراپ مدل PP-10-1

فیلتر الیافی خانگی اسمارت دراپ مدل PP-10-1

فیلتر الیافی خانگی اسمارت دراپ مدل PP-10-1

فیلتر الیافی خانگی اسمارت دراپ مدل PP-10-1 آنچه که تعیین کننده کیفیت آب خروجی از دستگاه های تصفیه آب خانگی است، کیفیت فیلترهای به کار برده شده در دستگاه است. علاوه بر کیفیت فیلتر زمان تعویض آنها بسیار مهم است و اگر به موقع تعویض نشوند، کیفیت آب خروجی افت...

فیلتر الیافی خانگی اسمارت دراپ مدل PP-10-5

فیلتر الیافی خانگی اسمارت دراپ مدل PP-10-5

فیلتر الیافی خانگی اسمارت دراپ مدل PP-10-5 فیلتر الیافی اولین فیلتر اصلی در دستگاه های تصفیه آب خانگی اسمز معکوس است که نسبت به سایر فیلترهای تصفیه پر مصرف تر است و تاثیر بسزایی در تکمیل تصفیه مقدماتی آب دارد. این فیلتر عموما به صورت هوزینگی ساخته می شود و...