فیلتر الیافی اینلاین 1 میکرون لایف واتر

فیلتر الیافی اینلاین 1 میکرون لایف واتر استفاده از فیلترهای مرغوب و با کیفیت لازمه خروجی آب سالم تر از دستگاه است. در واقع اصلی ترین فرآیند تصفیه آب به واسطه فیلترها انجام می شود و کیفیت آنها تاثیری مستقیم در تعیین کیفیت آب خروجی دارد. فیلتر الیافی به عنوان...