اتصالات تصفیه آب نیمه صنعتی مهره ای و فیتینگی

اتصالات تصفیه آب نیمه صنعتی مهره ای و فیتینگی شیلنگ هایی که در دستگاه های تصفیه آب نیمه صنعتی استفاده می شود معمولا 3.8 اینچ است پس اتصالات ساخته شده برای این شیلنگ ها باید قابلیت متصل شدن به شیلنگ را دارا باشند. اتصالات تصفیه آب های نیمه صنعتی جهت...