لامپ‌های تخلیه گازی

لامپ‌های تخلیه گازی لامپ‌های ویژه‌ی تخلیه‌ی گازی ، که حاوی گازهای مختلف گوناگونی هستند ، جهت تولید پرتوی UV در خطوط طیفی خاص برای مقاصد علمی فروخته می‌شوند. لامپ‌های آرگون و دوتریوم اغلب به‌عنوان منابع پایدار ، بدون روزنه یا با روزنه‌های گوناگون ، همانند فلورید منیزیم مورد استفاده قرار...