برچسب: آلودگی آب

موارد کاربردی سیستم NF

موارد کاربردی سیستم NF

• سختی‌ گیری • حذف ویژه فلزات سنگین از جریان‌های فرآیندی جهت استفاده مجدد از آب • کاهش نمک‌های موجود در آب با اندکی شوری معمولاً عملکرد غشائی برای ممبرین‌های NF جهت حذف NaCl 50٪ ، و برای CaSO4 90٪ (یا بیشتر) می‌باشد.

مزایای بازیافت

مزایای بازیافت

بازیافت مواد ، جلوگیری از اتلاف سرمایه های ملی بازیافت هر تن کاغذ باطله ، از تخریب 90 هزار هکتار جنگل ، مصرف 12 میلیون لیتر آب و 120 هزار کیلو وات برق می کاهد تهیه شیشه ، از شیشه های بازیافت شده 50 درصد آلودگی آب و 20 درصد...