فیلتر شنی عمودی از رایج ترین فیلتر های شنی تحت فشار

فیلتر های شنی تحت فشار در اشکال، سایز و جنس های متفاوتی ساخته می شوند که رایج ترین آن ها فیلتر های شنی عمودی با دو سر عدسی است. که به قطر مشخص از ورق فولادی ST-37 (و یا گالوانیزه) به ضخامت اعلامی در ASME برای جداره و بدنه و همچنین ورق به ضخامت اعلامی در ASME، برای عدسی های فوقانی و تحتانی که به روش DOUBLE-DISH ساخته شده که پس از زنگ زدائی از داخل با دو لایه پوشش اپوکسی و از خارج با یک لایه ضدزنگ و دو لایه رنگ مخصوص رنگ آمیزی می گردد.

این نوع از فیلتر ها مجهز به دیفیوزهای گالوانیزه در قسمت فوقانی هستند که آب را برای تصفیه بهتر بر روی بستر شنی روی فیلتر پخش می کنند.

همچنین در پایین این فیلتر ها و زیر آخرین لایه از سیلیس درون آن، استرینرهای برنجی (نازل های برنجی) جهت جمع آوری و عبور آب قرار دارند.

Pressure sand filters in all shapes, sizes and are made of different materials, most commonly with both ends of the lens is a vertical sand filter. The specified diameter of the steel ST-37 (or galvanized) stated in ASME for wall thickness and body and thick plates notifications of ASME, the upper and lower lens to be made ​​using the following DOUBLE-DISH rust inside and outside with two layers of epoxy coated with a rust layer and two layers of special paint can be painted.These types of filters are equipped with Dyfyvz·hay zinc in the upper water purification filter is better on the bed playing.

Also at the bottom of the filter and the last layer of silica in it, Astrynrhay Brass (brass nozzles) are used to collect water.

The sand filter sand filter treatment under Fshar, Brnjy, Astrynrhay Dyfyvz·hay Galvanyz·h, Tnd, water, sand filter sand filter sand filter Mykrvny, Knd, sand filter sand filter with vertical Fshar,