دبی جریان بهینه در فیلتر شنی تحت فشار

برای بیشتر شدن اثر فیلتر، باید مطمئن شد آب در دبی بهینه خود می باشد. مهم ترین یافته ها از تست ها نشان می دهد که سرعت بالای جریان روی فیلتراسیون و زمان لازم برای جمع کردن آلودگی ها تاثیر دارد. سرعت بالای جریان سبب کوتاه تر شدن زمان فیلتراسیون گشته و تصفیه را سخت تر می کند. “سرعت بالا” به معنی سرعتی بیش از حد معین در لوله می باشد که با ft/sec یا  gpm/ft2آن را می سنجند. مثلا سرعت 10 fps سرعت بالایی است.

برخی از تولیدکنندگان ادعا می کنند، سرعت بالاتر، تصفیه بهتر- ولی این چیزی مغایر با آن است که در عمل اتفاق می افتد. اگر شما در یک فیلتر جریان سریع آب را عبور دهید عملا فیلتر فرصت گرفتن میکروب ها و باکتری ها را نخواهد داشت. مشکل سرعت بالا این است که شما فقط جریان را از درون فیلتر می رانید بدون اینکه عمل خاصی روی آب انجام شود

در اینجا اثرات منفی جریان با سرعت بالا را مورد بررسی قرار می دهیم:

    سرعت جریان بالا باعث می شود ذرات آلوده عمیق تر از آنچه که سیستم طراحی شده در شن فرو روند، در نتیجه نیاز به پس شویی بیشتری دارد تا آلودگی را خارج کند و این باعث هدر رفتن وقت و انرژی می شود.

    در بعضی موارد سرعت بالای جریان باعث می شود که ذرات آلوده کاملا در شن فرو رفته و دوباره وارد استخر گردند. وقتی این اتفاق می افتد تصفیه ناقص خواهد بود و یا هیچ تصفیه ای صورت نمی گیرد.

جریان های سرعت بالا همچنین باعث فرسودگی شن و ماسه خواهند شد و زبری سطحشان را کم می کنند. در نتیجه شن ها باید عوض شوند.

برای بهترین نتیجه سرعت جریان آب را تا حد ممکن پایین نگه دارید. پمپ های دور متغیر جدید راندمان خوبی برای ایجاد جریان در سیستم دارند. با افزایش نرخ های انرژی این پمپ ها امروزه رایج شده اند و به شما این  امکان را می دهند تا با فشار یک دکمه جریان را کنترل کنید.

To further filter effect, to make sure the water is at its optimal rate. The high flow rate results in shorter treatment times and it was filtration harder. “High Speed” means the pipe is too fast given that ft / sec or gpm / ft2 weigh it. For example, a high rate of speed is 10 fps. Some manufacturers claim, higher speed, better filtering, but this is contrary to what happens in practice. If you are in a rapid flow of water through the filter actually filters do not have the opportunity to catch germs and bacteria. The problem is that you just speed up the flow of water through the filter to be driving without a special act
Here are the negative effects of high-speed flow, we examined:

In some cases, high-speed flow causes the particles to infect and re-enter the pool are completely mired in the sand. When this happens, it will be incomplete treatment or no treatment has failed.

High-speed streams can also be worn sand and surface roughness reduces. As a result, the sand should be changed.
For best results, hold down the rate of water flow as much as possible. Variable speed pumps are good for creating new efficiencies in the system.

Industrial water filter, irrigation filter, sand filter, the negative effects of flow, flow optimization, optimal flow rate, the optimal flow rate sand filters, particulate pollution, erosion, sand filters fast water flow, pressure sand filter, filtration, then laundering

مطالب مرتبط