مشخصات فنی فیلتر شنی

  • بدنه فیلتر استوانه ای شکل و از ورق فولادی با ضخامت مناسب با ابعاد مخزن و فشار عملیاتی متناسب ساخته شده است .
  • آب ورودی توسط آب پخش کن در قسمت فوقانی به طور یک نواخت بر روی سطح سیلیسی پاشیده می شود و در قسمت کف مخزن که دو جداره ساخته شده

  • است مجهز به استرلینرهای کف ( آب جمع کن ) از نوع پلاستیکی و مقاوم در برابر اثرات مواد شیمیایی است و با توجه به تعداد و آرایش آنها عمل جمع آوری آب به طور یکسان و یک نواخت انجام می شود . بدین ترتیب افت فشار در سیستم به حداقل خود رسیده و بهترین خط جریان هیدرولیکی در فیلتر ایجاد می گردد .
  • بمنظور جلوگیری از خوردگی، کلیه سطوح مجاور با آب پس از زیرسازی و آماده سازی با دو لایه رنگ اپوکسی مرغوب محافظت و کلیه سطوح خارجی صافی نیز پس از زیرسازی با دو لایه رنگ صنعتی استاندارد رنگ آمیزی می شود .
  • لوله کشی دستگاه شامل شبکه انتقال آب ورودی و خروجی، شستشوی معکوس، تغذیه و تخلیه همراه کلیه اتصالات لازم است .
  • هر مخزن مجهز به شیر هواگیری و مانومتر به منظور نشان دادن فشار داخلی مخزن خواهد بود .
  • دستگاه حاوی بستر شنی از چند لایه شن سیلیس متبلور با درجه خلوص 98% به ضخامت ها و دانه بندی متناسب با خصوصیات فیزیکی آب می باشد .

Technically sand filter
• cylindrical filter body and the steel plate thickness and operating pressure suit is built to fit the dimensions of the tank.
• Water inflow in the upper spreader evenly sprayed on the surface of silica
And at the bottom of the tank that is made with Astrlynrhay double bottom (water collection) of plastic resistant to the effects of chemicals
And according to the number and arrangement of water gathering in the same singsong done. The pressure drop in the system reached its minimum and the hydraulic flow line filter is created.

• Water transmission pipeline system includes input and output, backwashing and discharges fed with all necessary fittings.
• Each tank is equipped with an air valve and a manometer to indicate the pressure inside the tank.
• The device contains crystalline silica sand bed of laminated sand with 98% purity, thickness, and size appropriate to the physical properties of water.

The sand filter water purifier filter Shny, emaux, Astkhr, sand filter sand filter sand filter treatment under Fshar, Tnd, water, sand filter sand filter sand filter Mykrvny, Hayvard, Pakmn, sand filter sand filter sand filter is Chyst,

مطالب مرتبط