دستگاه آب شیرین کن نیمه صنعتی

دستگاه تصفیه آب  (آب شیرین کن )  نیمه صنعتی در ظرفیت های  GPD100 GPD  400   و ظرفیت های مورد نیاز مشتریان بر اساس نوع آب لب شور و دریایی قابل عرضه می باشد.

دستورالعمل و عملکرد کاربردی فیلتر های دستگاه تصفیه آب نیمه صنعتی ، آب تصفیه کن به روش اسمز معکوس :

مرحله اول :

فیلتر پلی پروپیلن pp : قابلیت حذف کلیه رسوبات، شن و ماسه، گل و لای، زنگ زدگی لوله ها، لجن، ذرات معلق تا دقت 5 میکرون.

مرحله دوم :

فیلتر کربن گرانول که قابلیت حذف کلر آزاد، سموم کشاورزی، تری هالومتان ها، طعم، رنگ و بوی نامطبوع آب.

مرحله سوم :

فیلتر کربن بلاک که قابلیت آن همانند کربن گرانول است، به اضافه این که کلیه ذرات بزرگتر از 0.005  میلیمتر را نیز حذف می کند.

مرحله چهارم :

فیلتر RO ممبران، حذف میکروب ها، قارچ، کیست، انگل، نیترات، ویروس ها، مواد سمی، آب شیرین کن و پایین آورنده سختی آب با دقت 0001/0 میکرون.

مرحله پنجم :

فیلتر کربن نهایی : این فیلتر هر نوع طعم و بوی احتمالی ناشی از ذخیره شدن آب در مخزن دستگاه را حذف می نماید.

ویژگی ها و مشخصات دستگاه تصفیه آب نیمه صنعتی:

تولید آب تصفیه شده با استاندارد معتبر جهانی ( NSF ) با ظرفیت 1000 تا 1500 لیتر در شبانه روز

قابلیت نصب آسان در اماکن مختلف  رستوران ها ادارات و سازمان های دولتی و تغییر دسترسی آسان و بیشتر به آب تصفیه شده و جایگزینی آن با آب بطری

در مدل های  پایه دار

جلوگیری از رسوب در کتری، چای و قهوه ساز، اتوی بخار و سماور

تبدیل آبهای لب شور به آب شیرین و گوارا توسط غشاهای اسمز معکوس

اضافه شدن مواد معدنی و کانی های مورد نیاز بدن به آب آشامیدنی، پس از تصفیه کامل آن

قابلیت تولید حداکثر 50 لیتر آب تصفیه شده در ساعت

حداقل دما : 5 درجه سانتیگراد

حداکثر دما : 50 درجه سانتیگراد

زمان تعویض فیلتر دستگاه تصفیه آب نیمه صنعتی RO :

توصیه می شود که فیلتر های سه مرحله اول ( الیافی 5 میکرون، الیافی 1 میکرون، کربن فعال ) هر شش ماه یکبار تعویض شوند.

در صورت آلوده بودن بیش از حد آب ورودی، توصیه می شود با تغییر رنگ فیلتر های الیافی و یا افت فشار آب خروجی، فیلتر های سه مرحله اول تعویض شوند.

فیلتر اصلی دستگاه ( RO Membrane ) در صورت تعویض به موقع فیلتر های سه مرحله اول، گاه تا دو سال نیز عمر می کند.

فیلتر مرحله پنجم ( کربن نهایی ) می بایست هر 1 سال تعویض شود.

ضمانت دستگاه تصفیه آب :

عموماًدستگاه های تصفیه آب، دارای یک سال ضمانت و 10 سال خدمات پس از فروش می باشد و گارانتی دستگاه تصفیه آب از مرحله نصب دستگاه محاسبه می گردد.

مزایای دستگاه تصفیه آب :

پیشگیری و رفع سنگ کلیه، انواع سرطان، بیماریهای گوارشی، عفونی، پوستی، عصبی و کلاً 070/0 بیماریها توسط دستگاه تصفیه آّب از بین می رود

حذف میکروبها، ویروسها، انگل، کیست، قارچ، نیترات، سم آرسنیک، کلر، مواد سمی حاصل از آفت کشها، زنگ زدگی لوله ها، رسوبات و املاح مضر، گل ولای، شن و ماسه، رنگ، بو و طعم بد آب به خاطر استفاده از تمام فیلترهای دقیق با آخرین تکنولوی در دستگاه تصفیه آب نیمه صنعتی. تصفیه آب در آخرین نقطه شبکه لوله کشی در آشپزخانه و در هنگام مصرف بوده، بدین ترتیب مانع آلوده شدن دوباره آب توسط لوله های شهری و ساختمانی میشود.

با توجه به حجم آن جای کمی را اشغال کرده و بخاطر اتصال مستقیم و مخزن دار بودن توسط یک شیر مجزای کوچکتر بصورت همیشگی آب تصفیه شده را در اختیار شما قرار میدهد.

دستگاه تصفیه آب، علاوه بر رفع بیماریها موجب رقیق شدن و گردش سریع خون در رگها، آرامش اعصاب، کارکرد بهتر کلیه و قلب، پیش گیری از افزایش فشار خون، ایجاد شادابی و سر زندگی، طراوت پوست، ترمیم بافتهای آسیب دیده، جلوگیری از ایجاد جرم بر روی دندانها، رفع بوی بد دهان، کاهش اضطراب و… میشود.

دستگاه نیمه صنعتی 400 گالن در شبانه روز

 Water Purifier (water desalination), industrial half the capacity and capabilities required GPD100 GPD 400 clients based on marine and brackish water is available.

Guidelines and application performance, semi-industrial water filtration system filters, reverse osmosis water treatment:

Phase I:

Polypropylene Filter pp: the ability to remove all sediment, sand, silt, rust, pipes, sludge, suspended particles up to 5 micron accuracy.

Second stage:

Granulated carbon filter that can remove free chlorine, pesticides, trihalomethanes, the taste, color and odor of water.

Third stage:

Its functionality is similar to the carbon granules, carbon block filter, plus the all particles larger than 0.005 mm can also be omitted.

Fourth stage:

RO membrane filter, removing bacteria, fungi, cysts, parasites, nitrates, viruses, toxins, water desalination and water hardness lowering resolution 0001/0 microns.

Fifth stage:

The final carbon filter: The filter any possible flavor from being stored water in the tank to remove the device.

Features and Specifications semi-industrial water treatment:

Water production globally recognized standards (NSF) for 1000 to 1500 liters per day

Easy installation in various places, restaurants, offices and agencies and changed and more easy access to water and replace it with bottled water

Leggy models

Prevent sedimentation in a kettle, tea and coffee maker, flat irons, steam samovar

Waters become brackish and fresh water by reverse osmosis membranes

Added minerals and minerals the body needs to drinking water after complete treatment

Capable of producing up to 50 liters of water per hour

Minimum temperature: 5 ° C

Maximum Temperature: 50 ° C

Half-time replacement filter water treatment system, industrial RO:

It is recommended that the first three filters (5 micron fibers, fiber 1 micron, activated carbon) to be replaced every six months.

If too much water is contaminated, the recommended color change or loss of water pressure output fiber filters, replacement filters are the first three steps.

The main filter unit (RO Membrane) the timely replacement of filters, the first three steps, sometimes up to two years to live.

Filtering stage (final carbon) should be replaced every 1 year.

Guarantee water treatment system:

Mvmadstgah water, with a one year warranty and 10-year after-sales service is the guarantee of water is calculated from the stages of installation.

The benefits of a water treatment system:

Prevention and elimination of kidney stones, cancer, gastrointestinal disorders, infectious diseases, skin diseases, nervous and totally 070/0 of diseases by water disappears

Remove bacteria, viruses, parasites, cysts, fungi, nitrate, arsenic, chlorine, toxins from pesticides, pipes rust, sediment and toxic minerals, flowers provinces, sand, color, odor and bad taste in water exact filters for all of the latest technology in water treatment system for industrial half. Water tap in the kitchen and at the last grid point of consumption, thus preventing re-contamination of the municipal water pipes and the building.

با توجه به حجم آن جای کمی را اشغال کرده و بخاطر اتصال مستقیم و مخزن دار بودن توسط یک شیر مجزای کوچکتر بصورت همیشگی آب تصفیه شده را در اختیار شما قرار میدهد.

Water purification units, in addition to the elimination of disease causing dilution and rapid circulation of blood in the veins, calm nerves, improve the functioning of the kidneys and heart, prevent hypertension, creating freshness and liveliness, freshness of the skin, repair damaged tissue, preventing create offense on their teeth, fix bad breath, reduce anxiety, and it is.

 

Water treatment, water treatment parts, water treatment reverse osmosis, desalination semi-industrial, semi-industrial water treatment system, 400 gallon semi-industrial, semi-industrial water purifier replacement filter, RO membrane filters, filter, filtration systems semi-industrial water, carbon block filter, carbon filter, Granular water Purifier Benefits

مطالب مرتبط