فیلتر دیسکی

فیلتر دیسکی به طور معمول اولین مرحله تصفیه آب در اغلب فرایندهای تصفیه‌ می‌باشد. این فیلتر جهت جداسازی ناخالصی های معلق موجود در آب با رنج های 200 ، 130 ، 100 ، 50 و 20 میکرون مورد استفاده قرار می‌گیرد.

فیلترهای دیسکی راه کاری نوین در تصفیه آب به شمار می روند که دارای مزایایی همچون سرعت بالای تصفیه, حجم اشغالی کم و هزینه پایین می‌باشد.

این فیلتر ها ساخته شده از پلی اتیلن با چگالی بالا (HDPE) می باشند. آب ورودی به سیستم وارد فیلتر می شود ، در این هنگام تیغه های زیرین فیلتر حرکتی گردابی حول دیسک های فشرده ایجاد می کند. نیروی گریز از مرکز ذرات معلق سنگین تر را از دیسک ها دور نگه داشته و سایر ذرات بزرگ تر از رنج میکرونی فیلتر قابلیت عبور از شیارهای بسیار ریز موجود ما بین دیسک ها را نداشته و در نهایت آب تصفیه شده به خروجی فیلتر هدایت شده و به مصرف می رسد. تجمع ذرات معلق در قسمت ورودی دیسک ها عامل افزایش افت فشار آب طی عبور از فیلتر می‌باشد.

هرگاه افت فشار بیش از حد معین شد, فیلتر از مسیر تصفیه خارج و عمل شستشوی معکوس روی آن انجام می گیرد.

The disc filter is typically the first step in most treatment processes of water treatment. This filter is used to remove suspended impurities present in the water with the range of 200, 130, 100, 50 and 20 microns is used.
Disk filters are nothing new water treatment plant, which has advantages such as high speed, high volume and low cost are occupied.
These filters are made ​​of high density polyethylene (HDPE), respectively. Login water into the filter, the filter in the bottom of the blades whirl around compact discs are created.نیروی گریز  good use. Concentration of suspended particles in the water over the entrance drive an increase in pressure drop across the filter.
If the pressure drop exceeds a certain limit, the filter is removed from the track filtering and backwashing operation is performed on itIndustrial filter water, water filter, water filter housework Kvaryvm, Snty, water filter, water filter, water filter Qymt, Ykhchal, Dysky, filter filters filters Snty, price of water, filters for water, cost price PE housework filters

.

مطالب مرتبط