معایب و مزایای استفاده از فیلتر کربن در تصفیه آب

فیلتر کربن یا زغال فعال

پیدایش فیلترهای کربنی به قرن ها پیش یعنی حدود 2000 سال قبل از میلاد مسیح برمی‌گردد که برای تصفیه آب از زغال، شن و ماسه استفاده می‌شد. مکانیسم این فیلترها براساس ایجاد پیوند شیمیایی به خصوص با مواد آلاینده آلی است. کربن فعال شکلی از کربن تغییرشکل یافته است که در اثر اکسیداسیون، خلل و فرج هایی در سطح آن ایجاد می‌شود. معمولا اندازه ذرات کربن از 5/0 تا 50 میکرو است و ریزتر بودن هرچه بیشتر آنها، نشان‌دهنده کارایی بهتر فیلتر در جذب آلاینده‌های آلی است.

محاسن: این نوع فیلترهای تعبیه شده در یخچال های خانگی، فضایی را در آشپزخانه اشغال نمی‌کنند؛ املاح مفید آب از آب لوله‌کشی حذف نمی‌شود؛ نصب این فیلترها آسان است و نیاز به ایجاد تغییرات خاص در سیستم لوله کشی ساختمان وجود ندارد و از سایر فیلترهای خانگی ارزان ترند.

معایب: این نوع فیلترها موقتی هستند و نمی‌توانند بعضی از ترکیب ها مانند منیزیم، کلسیم، نیترات ها، فلوئور، کلریدها، پرکلرات ها، هیدروژن سولفید، آفت‌کش ها، حشره‌کش ها یا فلزات سنگین مثل جیوه، سرب، آرسنیک، کروم و…، میکروب ها و مواد آلاینده پرتویی از آب را خارج کنند، قادر به فیلتر‌کردن آمونیاک یا کلرآمین ها نیستند، عبور آب گرم از فیلترهای کربنی باعث آزاد یا جدا شدن مواد آلاینده که قبلا با جذب سطحی در بستر فیلتر گرفتار بودند، می‌شود و خروجی آب فیلترشده را آلوده می‌کنند و سلامت مصرف‌کننده را به خطر می‌اندازند و برخلاف دستگاه های خانگی دیگر که خروجی آنها مستقیم در سلامت ما تاثیر ندارند و کار کردن با آنها بسیار راحت است، فیلتر‌های تصفیه آب خانگی به رسیدگی و اجرای کامل و دقیق دستورالعمل های سازنده در مورد چگونگی کار با دستگاه، تعویض به موقع فیلتر، انجام آنالیزهای ادواری برای اثبات سلامت آب فیلتر شده و… نیاز دارند.

طول عمر فیلترهای کربنی: طول عمر فیلترهای کربن فعال به تنهایی یا متصل به یخچال های خانگی، به میزان آلاینده های موجود در آب بستگی دارد که برای هر منطقه تقریبا متفاوت است. هرچند تعیین زمان دقیق برای عمر فیلتر مثلا 6 ماه یا 1 سال، چندان منطقی نیست و فروشنده یا سازنده موظف است حداکثر توان ظرفیتی فیلتر را برای مصرف‌کننده مشخص کند؛ مثلا اگر عمر فیلتر برای ظرفیت حدود 900 لیتر برآورد شده باشد، یعنی می‌تواند 900 لیتر آب لوله‌کشی را با کیفیت مطلوب فیلتر کند، بنابراین برای یک خانواده 4 نفری که به‌طور تقریبی روزانه 15 لیتر آب شرب مصرف می‌کنند، طول عمر این فیلتر می‌تواند حداکثر برای حدود 2 ماه تخمین‌زده و بعد از آن باید فیلتر تعویض شود.

Genesis Carbon filters centuries ago, about 2,000 years before Christ returns for treating coal, sand was used. These filters based mechanisms linking chemicals especially organic pollutants. Activated carbon is a form of carbon that is deformed as a result of oxidation, the pores on the surface of them. Usually, carbon particle size is smaller than 5.0 to 50 micrograms of the more they show better performance for filtering the adsorption of organic pollutants.

Advantages: This type of filter built-in refrigerator, household occupy space in the kitchen;
Useful mineral water is not removed from the water, the filter is easy to install and requires certain changes in household plumbing systems, there is no
And the other filters are more expensive home.

Disadvantages: This type of filters are temporary and do some combinations, such as magnesium, calcium, nitrates, fluoride, chloride, perchlorate, and hydrogen sulfide, pesticides, insecticides or heavy metals like mercury, lead, arsenic, chromium, etc. ., germs and pollutants out of the beam of water, ammonia and chloramines are not capable of filtering,
The hot water passes through carbon filters or separate releases of polluting substances previously adsorbed were caught in the filter bed, and the output water is filtered to pollute
And consumer health at risk, unlike other home devices that do not affect our health directly output them and work with them very convenient,
Household water filters to handle and perform thorough manufacturer’s instructions on how to operate, replace the filter when performing periodic analyzes to prove the health of filtered water
And need.

Carbon Filter Life: lifetime activated carbon filters alone or attached to a household refrigerator, the amount of contaminants present in water depends
Which is somewhat different for each region.،
That can make 900 liters of high quality water filter,
So for a family of 4 people in approximately 15 liters of drinking water daily consumption,
This filter can Tkhmynzdh lifetime maximum for about 2 months and then the filter should be replaced.

مطالب مرتبط