مزایای استفاده از سیستمUV

معرفی سیستم های اشعه   UV

امروزه در روش های تصفیه و ضدعفونی کردن آب ها، از دستگاه های مولد پرتو UV به فراوانی برای حذف و بی اثر کردن میکروارگانیسم های موجود در آب استفاده می شود. این روش برای حذف و نابودی میکروب ها و ضدعفونی کردن مواد، کاملا سازگار با محیط زیست می باشد و به عنوان یک تکنولوژی سازگار با محیط زیست بشر Environmentally safe technique)) شناخته شده است. دستگا های مولد پرتو ماورای بنفش با استفاده از لامپ های جیوه با فشار کم، در محدوده طول موج 240 تا 270 نانومتر ساخته می شوند تا قادر به از بین بردن تمامی میکروارگانیسم های بیماری زا شامل باکتری ها، ویروس ها، جلبک ها و … باشد.

عمل ضدعفونی با استفاده از نور ماورای بنفش (UV) سریع بوده و به طور موثری آلودگی های میکروبی را بدون اضافه کردن چیزی به آب از بین می برد. بر خلاف کلر که در حین عمل گند زدایی ترکیبات خطرناکی تولید می کند  UV هیچگونه ترکیبات بیقیمانده ای ایجاد نمی کند.

مزایای استفاده از سیستم  UV

  • ·         از بین بردن تمامی میکروارگانیسم های بیماریزا و مقاوم نسبت به کلر تا%99.9 %
  • ·         ضدعفونی شدن آب در همان لحظه تابش اشعه
  • ·         ضدعفونی نمودن هوا و جذب کلیه میکروب ها
  • ·         عدم تغییر یافتن خواص شیمیایی و فیزیکی آب
  • ·         ضدعفونی کردن آب در محدودهPH=6-8.5
  • ·         نصب در مسیر لوله آب
  • ·         سرویس و نگهداری ساده دستگاه
  • ·         استفاده از   UVدر آخرین نقطه ورود آب به محل آبخوری دام و طیور و قبل از افزودن دارو، واکسن وویتامین به آب موجب اطمینان خاطر جهت حذف کلیه آلودگی ها، میکروب ها و ویروس ها به میزان % 99.9 می گردد.

دستگاه های  UVبا مارک های R-CAN و Wyckomarکانادا در سایزهای مختلف بر حسب دبی آب از ظرفیت 4 تا 200 لیتر در دقیقه از طریق شرکت عمران سازان مهاب قابل تهیه می باشد.

Introduction of UV radiation

Today in the treatment and disinfection of the water, the frequency of UV-ray machines are used to remove and deactivate microorganisms in water used. This method of sterilization for eliminating germs and is fully compatible with the environment and as an environmentally friendly technology for human Environmentally safe technique)) is known. Ultraviolet radiation-generating device using a low-pressure mercury lamps, the wavelength range 240 to 270 nm are made to be able to eliminate all pathogenic microorganisms, including bacteria, viruses, algae and … . been.

Practice of disinfection using ultraviolet light (UV) microbial contaminants quickly and effectively without adding anything to the water to destroy. Unlike chlorine, which is a dangerous compound produced during UV disinfection does not make Byqymandh compounds.

Advantages of UV system

· To eliminate all pathogenic microorganisms resistant to chlorine% 99.9%
· At the moment irradiation sterilization of water
· Disinfect the air and absorb all the germs
· Failure to change the chemical and physical properties of water
· Disinfection of water in the range of PH = 6-8.5
· Installation of water pipeline
· Easy maintenance machine

R-CAN UV machine brands and Wyckomar Canada in different sizes depending on the capacity of 4 to 200 liters per minute of water flow through the builders Civil MAHAB is available

Deactivate microorganisms absorb all the germs Ha, Ha, ray device beyond simple maintenance Tsfyh, Bnfsh, methods of UV, disinfection of water, disinfect Hva, pressure mercury lamps Km, benefits of UV, micro-organisms and disease ZA….

مطالب مرتبط