بایگانی‌ روزانه: مرداد ۲۳, ۱۳۹۹

فیلتر پست کربن خانگی مجیک استار

فیلتر پست کربن خانگی مجیک استار

فیلتر پست کربن خانگی مجیک استار فیلتر مرحله پنجم دستگاه های تصفیه آب خانگی اسمز معکوس، با عنوان فیلتر پست کربن یا کربن نهایی شناخته می شود و جزء فیلترهای اصلی دستگاه تصفیه آب خانگی اسمز معکوس است. این فیلتر در اغلب موارد آخرین فرآیند تصفیه و یا فیلتراسیون آب...

فیلتر کربن بلاک خانگی یونیک هوزینگی

فیلتر کربن بلاک خانگی یونیک هوزینگی

فیلتر کربن بلاک خانگی یونیک هوزینگی فیلتر کربن بلاک یکی از فیلتر های پیش تصفیه است که قبل از ممبران قرار می گیرد و جایگاه مهمی را در دستگا تصفیه آب خانگی اسمز معکوس دارد. این فیلتر عموما در مرحله سوم درون محفظه های مات خانگی نصب می شود، البته...